• Lorem ipsum
  • Dolor sit a met
  Find Your Favorite Songs or Lyrics
Lists of C-Pop Genres
1
消愁 - Mao Bu YI

消愁

  Mao Bu YI

2
像我這樣的人 - Mao Bu YI

像我這樣的人

  Mao Bu YI

3
智商二五零 - Hua Chenyu

智商二五零

  Hua Chenyu

4
無聊人 - Hua Chenyu

無聊人

  Hua Chenyu

5
沙漠骆驼 - 展展与罗罗

沙漠骆驼

  展展与罗罗

6
感覺自己是巨星 - Mao Bu YI

感覺自己是巨星

  Mao Bu YI

7
一程山路 - Mao Bu YI

一程山路

  Mao Bu YI

8
無問 - Mao Bu YI

無問

  Mao Bu YI

9
The Moon Represents My Heart - 月亮代表我的心 - Libera

The Moon Represents My Heart - 月亮代表我的心

  Libera

10
如果有一天我變得很有錢 - Mao Bu YI

如果有一天我變得很有錢

  Mao Bu YI

11
女神不說話 - Dewen & J-Sleeper

女神不說話

  Dewen & J-Sleeper

12
二零三 - Mao Bu YI

二零三

  Mao Bu YI

13
不該不該 - Shi Shi

不該不該

  Shi Shi

14
你知道我在等你吗 - 梁琳

你知道我在等你吗

  梁琳

15
陪我看日出 - 梁琳

陪我看日出

  梁琳

16
不害怕 - Angela Chang

不害怕

  Angela Chang

17
全面淪陷 - Angela Chang

全面淪陷

  Angela Chang

18
驚鴻一面 (feat. 黃齡) - Vae Xu

驚鴻一面 (feat. 黃齡)

  Vae Xu

19
如果我能更美麗(《紅色氣球》片頭主題曲) - Ape Kao

如果我能更美麗(《紅色氣球》片頭主題曲)

  Ape Kao

20
心情 - Yvonne Jeng

心情

  Yvonne Jeng

21
我是一隻船 - Tan Weiwei

我是一隻船

  Tan Weiwei

22
聽海 - Angeline Wong

聽海

  Angeline Wong

23
有感情歌 - Alien Huang

有感情歌

  Alien Huang

24
愛你的意義 (feat. 李魏西) - Dewen & J-Sleeper

愛你的意義 (feat. 李魏西)

  Dewen & J-Sleeper

25
明明愛你 - Freya Lim

明明愛你

  Freya Lim

26
Good Morning, Hard City - Adrian Fu

Good Morning, Hard City

  Adrian Fu

27
逆流成河 - 金南玲

逆流成河

  金南玲

28
牽掛 - Wu Bai

牽掛

  Wu Bai

29
過不完的夏天 - Dewen & J-Sleeper

過不完的夏天

  Dewen & J-Sleeper

30
頂級說唱歌手 - J-Sleeper

頂級說唱歌手

  J-Sleeper

31
說愛你 - Jolin Tsai

說愛你

  Jolin Tsai

32
開掛俠 - Dewen & J-Sleeper

開掛俠

  Dewen & J-Sleeper

33
往事只能回味 - Yu Ya

往事只能回味

  Yu Ya

34
铁血丹心 - Liang Zi Dan

铁血丹心

  Liang Zi Dan

35
Conitgo Aprendi - Melissa Hicks

Conitgo Aprendi

  Melissa Hicks

36
框不住的愛(《紅色氣球》插曲) - 王艷薇

框不住的愛(《紅色氣球》插曲)

  王艷薇

37
寫給浪漫 - Dewen & J-Sleeper

寫給浪漫

  Dewen & J-Sleeper

38
愛我別走 - A-Yue Chang

愛我別走

  A-Yue Chang

39
童年 - Ben How

童年

  Ben How

40
自以為我以為 - Alien Huang

自以為我以為

  Alien Huang

41
沒理由 - By2

沒理由

  By2

42
山水之間 - Vae Xu

山水之間

  Vae Xu

43
機場 - Simon Hsueh

機場

  Simon Hsueh

44
煙幕 - 陳忻玥

煙幕

  陳忻玥

45
晚安(《紅色氣球》片尾主題曲) - 王艷薇

晚安(《紅色氣球》片尾主題曲)

  王艷薇

46
不哭了 - By2

不哭了

  By2

47
親愛的 - Dewen

親愛的

  Dewen

48
如果我是權志龍你會愛我嗎 - Dewen & J-Sleeper

如果我是權志龍你會愛我嗎

  Dewen & J-Sleeper

49
啾咪啾咪 - Genie Chuo

啾咪啾咪

  Genie Chuo

50
Stay With Me(《紅色氣球》插曲) - 傅又宣-傅珮嘉

Stay With Me(《紅色氣球》插曲)

  傅又宣-傅珮嘉

51
爱情转移 - 藍瀾

爱情转移

  藍瀾

52
然而(你不會知道) - Bobby Chen

然而(你不會知道)

  Bobby Chen

53
去年夏天 - 王大毛

去年夏天

  王大毛

54
不該不該 - Shi Shi

不該不該

  Shi Shi

55
愛的代價 - Sylvia Chang

愛的代價

  Sylvia Chang

56
為愛痴狂 - Rene Liu

為愛痴狂

  Rene Liu

57
一往深情 (网络剧《鬼吹灯之黄皮子坟》宣传主题曲) - Liang Bo

一往深情 (网络剧《鬼吹灯之黄皮子坟》宣传主题曲)

  Liang Bo

58
幸福的模樣(《紅色氣球》插曲) - Sway

幸福的模樣(《紅色氣球》插曲)

  Sway

59
我知道 - By2

我知道

  By2

60
海上花 - Yvonne Jeng

海上花

  Yvonne Jeng

61
一生何求 - Liang Zi Dan

一生何求

  Liang Zi Dan

62
美 - Wang Leehom

  Wang Leehom

63
外婆的澎湖灣 - Pan An-Bang

外婆的澎湖灣

  Pan An-Bang

64
為你我受冷風吹 - 吳卓源

為你我受冷風吹

  吳卓源

65
江湖 - Vae Xu

江湖

  Vae Xu

66
那就这样吧 - Qiao Wei Yi

那就这样吧

  Qiao Wei Yi

67
上海滩 - Liang Zi Dan

上海滩

  Liang Zi Dan

68
有一种爱叫做放手 - 藍瀾

有一种爱叫做放手

  藍瀾

69
今生遇见你 (feat. 任妙音) - Qi Long

今生遇见你 (feat. 任妙音)

  Qi Long

70
框不住的愛(《紅色氣球》插曲) - EV

框不住的愛(《紅色氣球》插曲)

  EV

71
不後悔 - Angela Chang

不後悔

  Angela Chang

72
雨蝶 - 藍瀾

雨蝶

  藍瀾

73
祝你一路順風 - Stephen Seah

祝你一路順風

  Stephen Seah

74
擁擠的樂園 - Bobby Chen

擁擠的樂園

  Bobby Chen

75
無色憂傷 - 王艷薇

無色憂傷

  王艷薇

76
秋詩篇篇 - Yinshia

秋詩篇篇

  Yinshia

77
管你的擁抱 - Kimberley

管你的擁抱

  Kimberley

78
Where Do We Go - Lara Veronin

Where Do We Go

  Lara Veronin

79
愛上你 - By2

愛上你

  By2

80
步步驚心 - 李爽

步步驚心

  李爽

81
星際旅行 (feat. 戴愛玲) - Kimberley

星際旅行 (feat. 戴愛玲)

  Kimberley

82
那個人該是我 - 盧瑮莉

那個人該是我

  盧瑮莉

83
外滩十八号 (feat. 丁于) - Eileen Hu

外滩十八号 (feat. 丁于)

  Eileen Hu

84
每一天 - 傅又宣-傅珮嘉

每一天

  傅又宣-傅珮嘉

85
就這樣嗎 - By2

就這樣嗎

  By2

86
低音 - 二夫

低音

  二夫

87
天堂 - Yvonne Jeng

天堂

  Yvonne Jeng

88
Dáme Felicidad (Remasterizado) - Enrique Guzmán

Dáme Felicidad (Remasterizado)

  Enrique Guzmán

89
我尚親愛的高雄 - Nine Chen

我尚親愛的高雄

  Nine Chen

90
Black Bird - Chen Hui Ting

Black Bird

  Chen Hui Ting

91
愛情長跑 - Jenny Tseng

愛情長跑

  Jenny Tseng

92
Unbreakable Love - Daniel Jang

Unbreakable Love

  Daniel Jang

93
呼喚 - Feng Fei-Fei

呼喚

  Feng Fei-Fei

94
我乘風兒來 - Feng Fei-Fei

我乘風兒來

  Feng Fei-Fei

95
第一頁 - Angela Chang

第一頁

  Angela Chang

96
七夕 - Vae Xu

七夕

  Vae Xu

97
年輪(電視劇《花千骨》插曲) - Diamond Zhang

年輪(電視劇《花千骨》插曲)

  Diamond Zhang

98
純純的愛 - Feng Fei-Fei

純純的愛

  Feng Fei-Fei

99
追梦人 - Liang Zi Dan

追梦人

  Liang Zi Dan

100
最後一次的溫柔 - 藍雨

最後一次的溫柔

  藍雨

101
Más (Remasterizado) - Enrique Guzmán

Más (Remasterizado)

  Enrique Guzmán

102
Island Time - Chen Hui Ting

Island Time

  Chen Hui Ting

103
失戀陣線聯盟 - Angeline Wong

失戀陣線聯盟

  Angeline Wong

104
感动天感动地 - Tony Yu

感动天感动地

  Tony Yu

105
都有 - BO$$ X

都有

  BO$$ X

106
幸福的模樣(《紅色氣球》插曲) - Sway

幸福的模樣(《紅色氣球》插曲)

  Sway

107
等到煙火清涼 - Vae Xu

等到煙火清涼

  Vae Xu

108
你的样子 - 梁琳

你的样子

  梁琳

109
謝謝收看 - Rose Liu

謝謝收看

  Rose Liu

110
領悟 - JerryC & Lara Veronin

領悟

  JerryC & Lara Veronin

111
借 - Mao Bu YI

  Mao Bu YI

112
逆流成河 (feat. 金南玲) - 张林林

逆流成河 (feat. 金南玲)

  张林林

113
Where Do We Go (Ukulele Version) - Lara Veronin

Where Do We Go (Ukulele Version)

  Lara Veronin

114
讓一切重來 - Ape Kao

讓一切重來

  Ape Kao

115
雅俗共賞 - Vae Xu

雅俗共賞

  Vae Xu

116
彈指一揮間 - Vae Xu

彈指一揮間

  Vae Xu

117
梧桐燈 - Vae Xu

梧桐燈

  Vae Xu

118
宇宙之大 - Vae Xu

宇宙之大

  Vae Xu

119
隱隱約約 - Vae Xu

隱隱約約

  Vae Xu

120
DNA - By2

DNA

  By2

121
這叫愛 - By2

這叫愛

  By2

122
愛的雙重魔力 - By2

愛的雙重魔力

  By2

123
風有時停 - Yvonne Jeng

風有時停

  Yvonne Jeng

124
想想我 - Yvonne Jeng

想想我

  Yvonne Jeng

125
爱江山更爱美人 - Liang Zi Dan

爱江山更爱美人

  Liang Zi Dan

126
把悲伤留给自己-故事倾诉版 - 梁琳

把悲伤留给自己-故事倾诉版

  梁琳

127
人在旅途 - Liang Zi Dan

人在旅途

  Liang Zi Dan

128
京华春梦 - Liang Zi Dan

京华春梦

  Liang Zi Dan

129
相逢是首歌 - 梁琳

相逢是首歌

  梁琳

130
如果沒有你 - Ben How

如果沒有你

  Ben How

131
牽引 - 侯詩玲

牽引

  侯詩玲

132
Girls - Shi Shi

Girls

  Shi Shi

133
Aurora - Chen Hui Ting

Aurora

  Chen Hui Ting

134
我很想妳 - Nine Chen

我很想妳

  Nine Chen

135
LSD Soundsystem - Physical Chemical Brother

LSD Soundsystem

  Physical Chemical Brother

136
如果我是你 - Qiu Feng Ze & Xingti

如果我是你

  Qiu Feng Ze & Xingti

137
陽光 - Lara Veronin

陽光

  Lara Veronin

138
100次告白 - JerryC & HAOR

100次告白

  JerryC & HAOR

139
无动於衷 - 谢文杰

无动於衷

  谢文杰

140
爱没有尽头 - Duo Liang

爱没有尽头

  Duo Liang

141
兩人 - 潘辰

兩人

  潘辰

142
Stay With Me(《紅色氣球》插曲) - 傅又宣

Stay With Me(《紅色氣球》插曲)

  傅又宣

143
書香年華 - Vae Xu & 孫濤

書香年華

  Vae Xu & 孫濤

144
還記得嗎 (深情弦樂版) - Angela Chang

還記得嗎 (深情弦樂版)

  Angela Chang

145
有桃花 - Vae Xu

有桃花

  Vae Xu

146
不害怕 - Angela Chang

不害怕

  Angela Chang

147
敲痛我的心 - Yvonne Jeng

敲痛我的心

  Yvonne Jeng

148
沙漠的風 - Yvonne Jeng

沙漠的風

  Yvonne Jeng

149
等一個晴天 - 梁琳

等一個晴天

  梁琳

150
Anoche No Dormí (Remasterizado) - Enrique Guzmán

Anoche No Dormí (Remasterizado)

  Enrique Guzmán

151
La Plaga (Remasterizado) - Enrique Guzmán

La Plaga (Remasterizado)

  Enrique Guzmán

152
Cien Kilos De Barro (Remasterizado) - Enrique Guzmán

Cien Kilos De Barro (Remasterizado)

  Enrique Guzmán

153
Crown of Thorns - Chen Hui Ting

Crown of Thorns

  Chen Hui Ting

154
好心情 - CoCo Lee

好心情

  CoCo Lee

155
幸福菓子 - Rainie Yang

幸福菓子

  Rainie Yang

156
365天 - JPM

365天

  JPM

157
收回的誓言 - Angeline Wong

收回的誓言

  Angeline Wong

158
先這樣吧 - A-Yue Chang

先這樣吧

  A-Yue Chang

159
跛 - 渣泥

  渣泥

160
Just You and Me - 陳忻玥

Just You and Me

  陳忻玥

161
無可取代 You You You - Ariel Tsai & MC HAN

無可取代 You You You

  Ariel Tsai & MC HAN

162
Better This Way - 傅又宣-傅珮嘉 & MC HAN

Better This Way

  傅又宣-傅珮嘉 & MC HAN

163
寂寞的戀人啊 - Stanly Hsu

寂寞的戀人啊

  Stanly Hsu

164
讓我一次愛個夠 - Sway

讓我一次愛個夠

  Sway

165
吻別 (feat. 劉明湘) - JerryC

吻別 (feat. 劉明湘)

  JerryC

166
背對背擁抱(《愛情睡醒了》插曲) - JJ Lin

背對背擁抱(《愛情睡醒了》插曲)

  JJ Lin

167
如果愛忘了(《愛情睡醒了》片頭曲) - Stephy Qi

如果愛忘了(《愛情睡醒了》片頭曲)

  Stephy Qi

168
最佳歌手 - Vae Xu

最佳歌手

  Vae Xu

169
Stereo - By2

Stereo

  By2

170
還是夢 - Yvonne Jeng

還是夢

  Yvonne Jeng

171
雨後 - Yvonne Jeng

雨後

  Yvonne Jeng

172
櫥窗 - Yvonne Jeng

櫥窗

  Yvonne Jeng

173
万水千山总是情 - Liang Zi Dan

万水千山总是情

  Liang Zi Dan

174
一帘幽梦 - Liang Zi Dan

一帘幽梦

  Liang Zi Dan

175
上海滩 - 藍瀾

上海滩

  藍瀾

176
Camino Al Cielo (Remasterizado) - Enrique Guzmán

Camino Al Cielo (Remasterizado)

  Enrique Guzmán

177
Corazón Contento - Marisol

Corazón Contento

  Marisol

178
張三的歌 - 侯詩玲

張三的歌

  侯詩玲

179
緣分注定我和你 - Anna Tong

緣分注定我和你

  Anna Tong

180
我只是害怕不在妳身旁 - Nine Chen

我只是害怕不在妳身旁

  Nine Chen

181
你是我最深愛的人 - Angeline Wong

你是我最深愛的人

  Angeline Wong

182
我等到花兒也謝了 - 王艷薇

我等到花兒也謝了

  王艷薇

183
Who - 王艷薇

Who

  王艷薇

184
阿嬤 (Original) - 庭竹

阿嬤 (Original)

  庭竹

185
燒吧 - 盧瑮莉

燒吧

  盧瑮莉

186
温柔乡 - 陈雅森

温柔乡

  陈雅森

187
恋红尘 (feat. 彭麗嘉) - Qi Long

恋红尘 (feat. 彭麗嘉)

  Qi Long

188
没有你的日子我真的好孤单 - 韩晶

没有你的日子我真的好孤单

  韩晶

189
不要用我的爱来伤害我 - 韩晶

不要用我的爱来伤害我

  韩晶

190
再見之前 - Angela Chang

再見之前

  Angela Chang

191
攝影藝術 - Vae Xu

攝影藝術

  Vae Xu

192
夢想不能等待 - By2

夢想不能等待

  By2

193
閨蜜樂園 - By2

閨蜜樂園

  By2

194
雙面妲己 - By2

雙面妲己

  By2

195
任由愛 - By2

任由愛

  By2

196
南屏晚鐘 - Feng Fei-Fei

南屏晚鐘

  Feng Fei-Fei

197
问情 - Liang Zi Dan

问情

  Liang Zi Dan

198
昨夜星辰 - Liang Zi Dan

昨夜星辰

  Liang Zi Dan

199
下輩子不做男人 - Yi Xin

下輩子不做男人

  Yi Xin

200
Popotitos (Remasterizado) - Enrique Guzmán

Popotitos (Remasterizado)

  Enrique Guzmán